Kreatywność całą mocą!

Od ponad 25 lat działam  w świecie chóralistyki. Śpiewam, więc jestem. Tworzę zespoły wokalne, dyryguję chórami, organizuję koncerty od A do Z, komponuję utwory, prowadzę warsztaty wokalne, pracuję z dużymi grupami ludzi, czerpię energię z wspólnych, kreatywnych działań na rzecz piękna i harmonii.  Zapraszam do kontaktu!

Fot. Katarzyna Bieniaszewska Fot. Katarzyna Bieniaszewska

Muzyka chóralna

Chór to mój świat od zawsze. Urodziłam się jako dziecko małżeństwa chóralnego, wzrastałam w środowisku chóralnym pomiędzy kolejnymi próbami, występami, czy spotkaniami towarzyskimi rodziców z przyjaciółmi z chóru. Śpiewam i oddaję się pasji chóralnej od 25 lat. To ćwierć wieku angażowania się w fenomen chóralistyki całym sercem: od pierwszych prób w ramach edukacji w ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Warszawie pod okiem dyrygentki prof. Wandy Tchórzewskiej-Kapała, koncertów w kraju i za granicą, poprzez współorganizowanie nowych zespołów, asystenturę, samodzielne prowadzenie zespołów, realizowanie setek projektów muzycznych,  wiele sesji nagraniowych, wygrane na konkursach, udział w przeglądach muzyki chóralnej, warsztatach z emisji głosu, wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach w ramach pracy na rzecz wielu warszawskich zespołów. Uwielbiam chóry. Śpiewam najchętniej altem, a jak trzeba sopranem, albo niekiedy nawet tenorem. 

W 2011 roku ukończyłam Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (dyplom z wynikiem celującym). Poza jednolitymi, 5-letnimi studiami z dyrygentury chóralnej w klasie prof. Bogdana Goli, czas studiów wypełniłam również zgłębianiem tajników muzyki kościelnej i dawnej. Część studiów zrealizowałam w Rzymie. Współpracowałam jako chórzystka m.in. z Chórem Laudate Dominum (miałam udział w planowaniu prac zespołu, w wieku 14 lat i przez kolejne blisko 6 lat), Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym, Chórem UKSW, Mulierum Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI, Chórem Warszawskiej Opery Kameralnej, Zespołem wokalnym EMotivo, Chórem Żydowskim CLIL. 

W latach 2010-2015 pracowałam na rzecz Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego jako asystentka, następnie jako główna dyrygentka zespołu. Zrealizowałam z nim wiele przedsięwzięć, ale największym był jubileuszowy sezon artystyczny 2014/2015 - 50-lecie działalności WChM. Według mojej koncepcji artystycznej, we współpracy z licznymi wolontariuszami z Chóru (obecnymi i dawnymi), zrealizowaliśmy projekt "Sztuk puk - otwórz się na sztukę!", kierowany do osób z dysfunkcjami wzroku oraz do publiczności widzącej. Pięć dużych koncertów w ważnych dla Stolicy miejscach: na Zamku Królewskim, w Bazylice św. Krzyża, w Katedrze św. Marii Magdaleny Równej Apostołom, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, wreszcie w matczynej siedzibie Chóru: Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wielu znakomitych Przyjaciół Chóru; sponsorów, patronów medialnych.

Przez 4 lata pełniłam funkcję organistki w kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie, zrealizowawszy tam wiele przedsięwzięć artystycznych. Za namową s. Marii Magdaleny Biedy z MWJ skomponowałam muzykę wokalno-instrumentalną do projektu "Lamentacje murów" (11 IX 2014) oraz "W świetle Taboru. Muzyczny Projekt na Rok Życia Konsekrowanego" (IV, X 2015). W 2016 zaprezentowałam tam projekt "Listy kobiet do świata", w oparciu o mały grant Biura Kultury miasta stołecznego Warszawy.

Od 2016 roku jestem asystentką dyrygentki Iriny Bogdanovich.  Od 2016 działam organizacyjnie na rzecz Zespołu wokalnego EMOTIVO, kierowanego przez Irinę Bogdanovich, jak również pracuję jako instruktorka artystyczna w prowadzonym przez nią Chórze Akademickim UW (od 2017). W latach 2017-2020 byłam członkiem Zarządu Chóru Akademickiego UW, realizując szereg działań organizacyjnych na rzecz tego zespołu i mając swój udział w licznych sukcesach międzynarodowych ChAUW. W 2020 i 2021 otrzymałam Nagrodę Indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zrealizowałam bardzo wiele przedsięwzięć chóralnych, prowadzę warsztaty chóralne, interesuje mnie zwłaszcza muzyka sakralna. Moje najważniejsze projekty to: "Kobiety Kościoła" (2014), "W świetle Taboru" (2015), "Listy kobiet do świata" (2016), "Sorores Lazari" (2018). Byłam ich inicjatorką, organizatorką, koordynatorką i kierowałam zespołami współtworzącymi te wielkie, jak sądzę, przedsięwzięcia.

W 2021 roku utwór "Ufam Tobie" w mojej aranżacji i pod moją dyrekcją został wykorzystany w spektakularnym projekcie "KRUK. Słuchowisko", w koprodukcji Storytel i Canal +. Było to eksperymentalne przedsięwzięcie, w ramach którego Chór Dunque zainicjował swoją działalność. Obok nas, muzykę do słuchowiska współtworzyły formacje: Zespół Zazula, Kwiat Jabłoni oraz Bartosz Chajdecki. 


Wybrane WIDEO z moim udziałem:

Historia sztuki

Historia sztuki to mój drugi żywioł, rozwijany od lat gimnazjalnych dzięki rewelacyjnym zajęciom z Panią Haliną Polak - na które uczęszczałam w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w latach 1999-2005 oraz w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej na warszawskiej Starówce. W 2005 roku dostałam się na studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, co uważam za jeden z najważniejszych sukcesów w moim życiu. Intensywny okres studiów na Uniwersytecie Warszawskim przyniósł mi wiele radości, znajomości i satysfakcji, jak również zaowocował licznymi stypendiami naukowo-artystycznymi. Pomimo wielu obowiązków akademickich zostałam wybrana na starościnę roku, co w efekcie przyczyniło się do uczestnictwa w działaniach Zarządu Samorządu Studentów IHS UW (2005-2009), następnie prac na rzecz studentów w ramach Rady Wydziału Historycznego UW (2008-2009). Byłam również członkiem Studenckiego Koła Naukowego IHS UW (od 2006; w roku 2008-2009 jako v-ce prezeska Koła), brałam udział w redakcji czasopisma "Rerum Artis". Zorganizowałam dla Studentów IHS UW wyjazdy naukowe do Gdańska (X 2005), Białegostoku (IX 2006), Pragi czeskiej (V 2007). Uczestniczyłam aktywnie w objazdach naukowych wolontaryjnie organizowanych przez inne Studentki, gdzie celem były takie miejsca jak, m.in: Ukraina Zachodnia (IX 2006), Berlin (X 2006), czy Andaluzja (III-IV 2008), w tym obchody Semana Santa w Sewilli. Znajomości i przyjaźnie z tamtych lat pielęgnuję do dziś.

Poza "standardowymi" stypendiami za wyniki w nauce, dwukrotnie byłam laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za rok akademicki 2006/2007 oraz 2008/2009).  W konkursie "Primus inter pares. Student Roku 2008" otrzymałam I miejsce na szczeblu uczelnianym (UMFC) oraz II miejsce w województwie mazowieckim, zdobywszy miejsce na podium obok znakomitych konkurentów. Wyjechałam następnie na stypendia programu Socrates-Erasmus (Perugia VIII 2009, Rzym - rok akademicki 2009/2010), otrzymałam również Ryszard Zimak-Fellowship Dongsan Research Foundation (na rok akademicki 2009/2010), który to program umożliwił mi intensywne zwiedzanie Italii w roku erasmusowym oraz artystyczny rozwój w ramach działań na rzecz Chóru Pontificio Istitituto di Musica Sacra oraz Coro Interuniversitario - ten drugi rzymski chór pod dyrekcją don Massimo Palombelli, na moment przed objęciem przez Niego zespołu-"ikony": La Cappella Sistina).  Otrzymałam również Stypendium Fondazione Ugo e Olga Levi onlus, które umożliwiło mi realizację kursów śpiewu gregoriańskiego w Wenecji (2012) i Cremonie (2013). 

W 2014 z sukcesem obroniłam dyplom magisterski w IHS UW. W 2015 roku otrzymałam stypendium projakościowe Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizowałam dalszy etap studiów - w ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, gdzie rozwijałam się pod okiem wybitnych specjalistów, przede wszystkim: bp. prof. Michała Janochy, dr Iriny Tatarovej i prof. Marii Poprzęckiej, poznawszy tam wspaniałych kolegów i koleżanki, zwłaszcza ze środowiska związanego z prawosławiem warszawskim.
 
Od 2019 roku studiuję w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW (Nauki o sztuce), realizując stypendium, którego efektem ma być książka "IKONA I RUCH" na temat mobilnego funkcjonowania ikon, ze szczególnym uwzględnieniem ruchomych dziejów ikony "przynoszącej zwycięstwo" - Nikopei z Bazyliki św. Marka w Wenecji. Moją promotorką jest dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, prof. UW. 

W latach 2006-2009 pracowałam w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie; 2010-2013 w Centrum Edukacyjno-Sportowym "Makówka" w Komorowie pod Warszawą, następnie skupiłam się na pracy wykładowczej z Seniorami warszawskimi.  To moja wielka pasja. Działałam m. in. w ramach współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (Warszawa 2015-2019, Serock 2021, Płońsk 2021/22). 

W latach 2016-2018 wykładałam historię sztuki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Moi Studenci (grono ponad 100 uczestników zajęć rocznie z wszystkich wydziałów Uczelni), to znakomici muzycy różnych nacji, nierzadko świetni organizatorzy wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą, uczestnicy prestiżowych programów stypendialnych. Jako asystent naukowo-badawcza na UMFC miałam okazję przeprowadzić ponadto dwa interdyscyplinarne seminaria naukowo-badawcze z udziałem gości spoza Uczelni (V 2017, XI 2018). Praca na rzecz mojej dawnej Uczelni była wielkim przywilejem.  W UMFC jednocześnie pracowałam na rzecz Działu Nauki UMFC (IV 2015- IV 2018), gdzie opracowywałam dane do systemu POL-on do parametryzacji ministerialnej i uczyłam się prac administracyjnych dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Od 2018 roku do dziś współpracuję z białołęckimi uczniami w wieku przedszkolnym, prowadząc autorskie zajęcia o sztuce.

Pracuję od X 2019 roku jako wykładowczyni w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki).  W roku akademickim 2021/22 prowadzę zajęcia w Instytucie Historii Sztuki UW dla studentów I roku. 

W 2021 roku wygrałam swoim esejem udział w projekcie Akademia Liderek Henryki Bochniarz, w ramach której mam okazję spotkań i rozmów z wybitnymi przedstawicielami świata kultury, polityki, sportu, psychologii, komunikacji, gospodarki. W 2022 roku uczestniczę w ramach Akademii w cyklu After Certificate oraz w działaniach kameralnej Grupy Inicjatywnej.