O mnie

Jestem dyrygentką chóralną i historyczką sztuki z Warszawy. Pasjonuje mnie fenomen chóru i sztuka dawna. Często fotografuję, najchętniej ludzi ze świata muzyki. 

Uwielbiam burze mózgów i kreowanie nowych projektów artystycznych. Moja przygoda ze światem muzyki chóralnej trwa już blisko 30 lat – od pierwszych sukcesów w chórze szkolnym do dziś wzięłam udział w realizacji multum przedsięwzięć artystycznych, przede wszystkim jako wykonawca, z czasem częściowo jako ich inicjatorka i organizatorka.

Dziś mogę pochwalić się wszechstronnym wykształceniem i doświadczeniem w obszarze kultury: jestem dyrygentką chóralną (dyplom z wynikiem celującym - 2011, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, klasa prof. Bogdana Goli) i historyczką sztuki (Uniwersytet Warszawski – 2014), studiowałam też muzykę kościelną i muzykę dawną (UMFC). Intensywne lata studiów artystycznych zaowocowały licznymi, prestiżowymi stypendiami, których zostałam laureatką, m.in. dwukrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia programu Socrates-Erasmus (Perugia, Rzym), stypendium Fondazione Ugo e Olga Levi, Dongsan Research Foundation, stypendium z dotacji projakościowej Wydziału „Artes Liberales”. UW, dwukrotnie otrzymałam minigrant z dotacji na rzecz młodych naukowców Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2017, 2018). Działam jako inicjatorka i organizatorka koncertów, w ostatnich latach  przede wszystkim dla Chóru Camerata Terezja, Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, Zespołu wokalnego EMotivo, Zespołu L'Estro Cantando, Chóru Dunque.


Od 2005 roku jestem związana z Uniwersytetem Warszawskim, na rzecz którego działałam najpierw jako studentka i zarazem starościna roku, organizując życie naukowo-towarzyskie społeczności studenckiej Instytutu Historii Sztuki UW w ramach działań Zarządu Samorządu Studentów IHS UW, jak również będąc częścią Studenckiego Koła Naukowego IHS UW. Po ukończeniu studiów z historii sztuki (promotor: prof. Antoni Ziemba), rozpoczęłam 4-letnią przygodę intelektualną na Wydziale "Artes Liberales" UW (2015-2019) , otrzymawszy tam wiele inspiracji w ramach działań Komisji "Speculum Byzantinum" (dzięki opiece naukowej bp. prof. Michała Janochy i dr Iriny Tatarovej), a także pod okiem prof. Marii Poprzęckiej. Od 2019 roku realizuję 4-letni projekt stypendialny w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW (nauki o sztuce), przygotowując pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Sulikowskiej-Bełczowskiej, prof. UW, której efektem będzie książka "IKONA I RUCH". 

W 2022 roku zdobyłam certyfikat ukończenia Akademii Liderek Henryki Bochniarz i jestem dumna z uczestniczenia w tym wyjątkowym przedsięwzięciu.

Pracuję jako wykładowczyni historii sztuki, prowadząc zajęcia na uczelniach i w ramach gościnnych wykładów. W latach 2016-2018 wykładałam na UMFC historię sztuki dla wszystkich wydziałów uczelni, w latach 2019-2022 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, mając do czynienia z licznym gronem niezwykle utalentowanych studentek i studentów, a z ich ówczesnych i obecnych sukcesów jestem nieustannie dumna.

Przez 5 lat pracowałam dla Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego (2010-2015), w którym jako dyrygentka przeprowadziłam m.in. sezon artystyczny w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia zespołu pt. „Sztuk puk – otwórz się na sztukę” – projektu integrującego publiczność z dysfunkcją wzroku i tą widzącą. Jestem inicjatorką projektu katolicko-feministycznego pt. „Kobiety Kościoła” (2014). Zrealizowałam dla Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich projekt na rok życia konsekrowanego pt. „W świetle Taboru” (2015), następnie „Listy kobiet do świata" (2016) z licznymi prawykonaniami muzyki chóralnej. Miałam ważny udział w powstaniu Zespołu wokalnego EMotivo (2016), z którym zrealizowałam m.in. projekt „Piosenki absolutnie prześliczne” (2019). Od lipca 2016 roku działam na rzecz Chóru Akademickiego UW, najpierw jako chórzystka, a od 2017 pracuję tam w charakterze instruktorki głosowej, mając swój udział w licznych sukcesach zespołu. Przez trzy kadencje pełniłam funkcję członka Zarządu Chóru (2017-2020).   W 2020, 2021 i 2022 roku otrzymałam Nagrodę Indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.  Moją pasją jest fotografowanie życia ChAUW w ramach przygotowań do występów, nagrań i wyjazdów. 

W 2021 roku, wobec współpracy ze Storytel Polska zainicjowałam działalność Chóru Dunque. Zespół miał swój udział w nagraniu warstwy muzycznej do przedsięwzięcia "KRUK.  Słuchowisko" (premiera: czerwiec 2021). Rok później, na zaproszenie Fundacji Digital University Chór Dunque zaprezentował oprawę muzyczną uroczystej gali na zakończenie projektu Uniwersytet Sukcesu (Warszawa, czerwiec 2022). Obecnie zespół przygotowuje się do udziału w koncercie w ramach obchodów rocznicy śmierci kompozytora Mariana Sawy, planowanym na koniec maja 2023.

Od 2015 roku współtworzę grupę TEKLA o profilu katolicko-feministycznym.